Vuokraus ehdot

Vuokralaitteet voi noutaa vuokrauspäivää edeltävänä päivänä klo 15:00 – 17:30 Kuva-Järviseltä

Postilla/matkahuollolla tilatut tuotteet lähetetään vuokrapäivää edeltävänä päivänä, jolloin tuote on noudettavissa vuokrapäivänä suurimmassa osassa Suomea vuokrapäivänä.

Emme vastaan postin/matkahuollon toimitusviivästyksiin. Asiakkaan vastuulla tarkastaa toimitusaika tuotteille.

Kuva-Järviseltä noudetut vuokralaitteet tulee olla meille palautettuna viimeistään vuokran loppumispäivän jälkeisenä päivänä klo 12:00 mennessä (vuokraat laitteen maantaille, tulee se palauttaa tiistaina ennen klo 12). Postilla tai matkahuollolla toimitetut tuotteet pitää lähettää vuokran päättymisen jälkeisenä päivänä klo 16 mennessä.

Emme laskuta vuokraa päivistä jolloin tuote kulkee postin/matkahuollon kautta.

Vuokraa voidaan pidentää jos laitteita ei ole varattuna samalle ajankohdalle. Voit ottaa yhteyttä meihin tai tehdä suoraan uuden vuokrauksen sivuiltamme.

Opastamme halutessasi laitteen perustoiminnot läpi kun noudat laitteet, muistathan mainita tästä etukäteen! Halutessasi pidempää käyttökoulutusta ilmoita tästä etukäteen meille!

Laitteita ei ole vakuutettu, ne ovat asiakkaan vastuulla. Mikäli vuokrasumma on erityisen iso tai vuokralaitteiden arvo suuri vaadimme laitteiden vuokraajalta vakuutuksen.

Ota yhteys välittömästi meihin puhelimella 02-731 7911 tai 0445 322 330 tai sähköpostilla [email protected]. Pyrimme toimittamaan uuden laitteen rikkinäisen tilalle tai korvaavan tuotteen!. Neuvomme jatkotoimenpiteitä varten

Ota yhteys välittömästi meihin puhelimella 02-731 7911 tai 0445 322 330 tai sähköpostilla [email protected]. Neuvomme jatkotoimenpiteitä varten

Vuokralaitetta ei ilman erillistä lupaa saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.
Mikäli laitetta tarvitsee käyttää Suomen ulkopuolella ota yhteyttä ennen vuokrausta soittamalla 0445 322 330 tai sähköpostilla [email protected]

Kuva-Järvisen kuvauskaluston yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- elokuvaus- ja videokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen Kuva-Järvisen (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokrallelleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen joko verkkosivuillemme tai noutaessa laitteita käteisellä, kortilla tai laskutus (vain yritykset).

Vuokralleantajan oikeus

Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Henkilöllisyyden toteaminen

Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ja luottotiedot ennnen vuokrausta. Asiakkaalla tulee vuokralaitteita noutaessa olla mukanaan kuvallinen suomalainen henkilökortti josta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todeta. Jos vuokraat välineet postitse, Kuva-Järvisellä on oikeus pyytää henkilöllisyyden todistamista.

Vuokrauksen maksaminen

Vuokraus maksetaan joko Kuva-Järvisen verkkokaupan kautta, tai vaihtoehtoisesti käteisellä tai pankkikortilla Kuva-Järvisen liiketiloissa Annankatu 8, 24280 Salo

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa vuokralleantajan toimitiloissa.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta.

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen asiakkaan halutessa. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteen-sopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankutoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla.

Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

Laitteita ei ole normaalisti vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan. Laitteiden korvaushinnan ollessa yli 2000€ vuokralleantaja edellyttää, että asiakkaalla on koko korvaushinnan korvaava voimassaoleva vastuuvakuutus. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia todistusta vakuutuksen voimassaolosta.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.

Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi.

Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Digitaaliset kamerat ja laitteet tulee asettaa perusasetuksille ennen palautusta.

Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta. Mikäli vuokralleantaja on hankkinut asiakasta varten vuokrausluettelon ulkopuolisia tuotteita, veloitetaan peruutuskulut vähintään vuokralleantajalle syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.